Wie is Condominium?

Condominium creëert en ontwikkelt duurzame
en architecturaal hoogstaande projecten.

Dat doen we op goedgekozen locaties, met veel begrip voor het lokale draagvlak en met oog op de toekomst. Al onze projecten bieden zo een meerwaarde voor onze klanten en partners, maar ook voor hun onmiddellijke omgeving.

Onze jarenlange ervaring geeft ons de mogelijkheid om complexe projecten in een uitdagende ruimtelijke en socio-economische context te realiseren. We creëren vooral residentiële gebouwen, maar integreren waar mogelijk ook handel en kantoren in het geheel.

Condominium staat voor professionaliteit, respect, betrouwbaarheid en betrokkenheid. We vatten projecten enthousiast aan en sluiten ze in alle tevredenheid af. Gaandeweg houden we vast aan een doorgedreven communicatie zodat alle betrokken partijen steeds op de hoogte zijn van alle plannen, feiten en evoluties van het project.

next

STIJN DU BOIS

COO

Stijn Du Bois, met ruime ervaring in de bouwsector, is verantwoordelijk voor de organisatie en de opvolging van alle bouwkundige aspecten en vergunningen.

Het dagelijks aansturen van de projectleiding resulteert in een succesvolle voorbereiding en afwerking van het bouwproces.

RUDY STEVENS

CEO

Rudy Stevens, oprichter en zaakvoerder van Condominium, is één van de pioniers in de herbestemming van pakhuizen naar lofts in het binnen- en buitenland en onder andere op het Eilandje te Antwerpen.

Deze ervaring in het ontwikkelen van bijzondere locaties heeft bijgedragen tot een uitzonderlijke visie op hedendaags wonen.

LUC DE PAUW

CFO

Luc De Pauw is verantwoordelijk voor het uitbouwen van de financiële en administratieve organisatie.

Naast het onderhouden van het contact met de juiste financiële partners, stuurt hij dynamisch goed opgeleide medewerkers voor een optimale service.

next

Onze aanpak

Om succesvol een project te ontwikkelen is er nood aan vertrouwen en wederzijds respect. Daarom is het essentieel dat alle betrokken partijen een open communicatiestijl hanteren op basis van transparantie en regelmatige overlegmomenten.

Zo kiest een gezin voor een woning die binnen budget past en voldoet aan alle woonverwachtingen. Terwijl een lokale overheid vraagt dat een project voldoet aan de veranderende woonnoden en de specifieke aandachtspunten van de gekozen locatie. Al die invalshoeken analyseren we grondig en stemmen we op elkaar af. Naar onze investeerders toe hanteren we trouwens dezelfde politiek: het verwachte rendement moet realistisch zijn.

Die aanpak verzekert een maximale meerwaarde voor ieder project, op elk niveau.

next

Onze visie op vastgoed

Onze aanpak, de gekozen architectuur of de aangewende bouwtechnieken zijn ingegeven door de locatie en de noden van ons doelpubliek. Condominium gelooft trouwens in het potentieel van zowel grote als kleinere steden gezien de veranderende woonbehoeftes van haar klanten.

We kiezen onze projecten zeer zorgvuldig. Zo geraakt er slechts een klein percentage van de dossiers die we onderzoeken door onze selectieprocedure. Op basis van onze 20 jaar ervaring mikken we vandaag voornamelijk op middelgrote en grote ontwikkelingen waar we een positieve bijdrage kunnen uitoefenen op de omgeving van onze projecten.

next

Kernwaarden

ENTHOUSIASME

Enthousiasme is voor Condominium een topprioriteit. Deze instelling straalt rechtstreeks af op onze onderneming en ons doorzettingsvermogen draagt bij aan het succes ervan. Wij geloven sterk in het samen creëren van een positieve dynamiek, die ervoor zorgt dat komen werken een plezier wordt. Wanneer negativiteit geen kans krijgt en iedereen gemotiveerd samenwerkt, kunnen we van problemen uitdagingen maken.

BETROKKENHEID

Betrokkenheid en loyauteit zijn bij ons geen loze woorden. Ons uitgangspunt is respect voor de waardigheid van ieder mens, de maatschappij en het milieu. Door ons in de leefwereld van collega’s, klanten en partners te verplaatsen, kunnen we met hen meevoelen, -denken en -plannen. Daarbij gaan we steeds op doordachte wijze te werk, vertrekkend vanuit het lokale draagvlak, maar nooit voorbijgaand aan het grotere plaatje.

BETROUWBAARHEID

Wij werken en leven met open vizier en streven absolute eerlijkheid na. Ons woord is ons woord. We laten ons er niet toe verleiden meer te beloven dan we kunnen waarmaken en komen altijd onze afspraken na. Dat stelt ons in staat om de lat hoog te leggen wat samenwerkingen en resultaten betreft.

KLARE TAAL

Wij trachten ons te onderscheiden door onze duidelijke, vriendelijke en efficiënte communicatie. We communiceren ruim op tijd, spreken klare taal en zijn bereid onze boodschap meermaals te herhalen of toe te lichten. Daarbij vergeten we nooit dat het een kunst is om plannen juist te interpreteren en dat het onze verantwoordelijkheid is om alle betrokken partijen een zo goed mogelijk beeld te schetsen van de beoogde resultaten.

FOCUS

We verliezen nooit onze focus, zowel wat eigen werk als externe input betreft . Door ons op de essentie te concentreren en voorbij te gaan aan bijkomstigheden, creëren we de kans om onszelf, ons werk en onze producten continu te verbeteren. Op die manier hopen we in ons vakgebied de top te bereiken op het gebied van kennis en dienstverlening.

PROFESSIONALITEIT

We hebben vakkundigheid en effi ciëntie als maatstaf en blijven daarin altijd consequent. We streven naar de optimalisatie van elke samenwerking en proces, en zien toe op de naleving van plannen, afspraken, timing en budgetten.

EXCELLENTIE

Bij Condominium nemen we geen genoegen met middelmatigheid. Zowel wat ons eigen werk betreft als dat van anderen. Perfectie is niet het doel, wel het streven om binnen onze beperkingen de beste te worden in wat we kunnen zijn.